Centrum Badawczo-Rozwojowe

cbr2cbr1

 

Cel projektu: Celem projektu Spółki PGS Sp. z o.o. jest utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Planowane efekty: Projekt polegał będzie na inwestycji w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w kopalniach odkrywkowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 9 420 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 119 000,00 PLN

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.