Certyfikaty i jakość

maszyny transportowe

Skały pochodzące z kopalni Piława Górna należą do skał przeobrażonych ze skał magmowych. Złoże tworzy mieszanka przeplatających się ze sobą warstw amfibolitu i migmatytu o bardzo zbliżonych właściwościach w proporcjach 30:70.

Niewątpliwą zaletą kruszyw migmatytowych i amfibolitowych jest wysoki wskaźnik odporności na polerowanie (PSV – 57), niska nasiąkliwość i wysoka mrozoodporność, a także znakomita przyczepność do bitumu. Kruszywo wydobywane w kopalni Piława Górna spełnia najwyższe wymagania norm polskich i europejskich. Dzięki temu jest doskonałym materiałem do budowy wszystkich warstw drogi.

Dodatkową zaletą migmatytu jest jasny kolor co sprawia, że jest on niezwykle przydatny do wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych, a w szczególności do warstw ścieralnych (zarówno w połączeniu z innymi kruszywami, np. z bazaltem, jak i ze 100-procentowym udziałem własnym).

Nasze kruszywa produkowane są pod stałym nadzorem Laboratorium Zakładowego oraz renomowanych instytutów badawczych:

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w WarszawieLaboratorium GDDKiA w Poznaniu
  • Laboratorium GDDKiA w Szczecinie
  • Laboratorium GDDKiA w Kielcach
  • Laboratorium GDDKiA w Olsztynie
  • TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • Laboratorium Centralne Skanska
  • S.A.Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

Jakość kruszywa potwierdzają dodatkowo uzyskane certyfikaty jakości:

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.