Odpowiedzialność społeczna

odpowiedzialność społeczna

Kładziemy nacisk nie tylko na rozwój biznesowy, ale także na prowadzenie działalności z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz kwestii związanych z ochroną środowiska.

Angażujemy się w rozmaite projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a przede wszystkim w inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach otaczających kopalnie.

Kopalnia Piława Górna to zakład minimalizujący wpływ swojej działalności na otoczenie przyrodnicze – w zakładzie stacjonarnym zastosowano zaawansowane technologicznie rozwiązania eliminujące szkodliwy hałas oraz likwidujące zapylenie powstające przy procesie produkcji.

W przyszłości, kiedy zakończy się wydobywanie surowców skalnych ze złoża w Piławie Górnej, na miejscu kopalni pozostanie wyrobisko, które w naturalny sposób wtopi się w swoje otoczenie, a zbiornik wodny wzbogaci ekosystem. Tego typu miejsca są szczególnie atrakcyjne dla ptaków, które budują tam swoje gniazda. Już dziś kopalnię szczególnie upodobały sobie pustułki.

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.