Władze spółki

ZARZĄD

Artur Widłak – prezes zarządu

Z wykształcenia geolog i górnik. Doświadczenie branżowe początkowo zdobywał w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Geologicznej w Warszawie jako referent techniczny nadzorując roboty wiertnicze m. in. w Kopalni Siarki Tarnobrzeg, Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, budowę szybu w Kopalni Węgla Bogdanka.

W roku 1990 rozpoczął prywatną działalność handlową. Obecnie jego działania koncentrują się na branży górniczej oraz dystrybucji kruszyw. Zarządza firmami oferującymi organizację wydobycia kruszyw, wynajmu i serwisowania specjalistycznych maszyn górniczych i budowlanych

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.