Kruszywa

Kruszywa

Wewnętrzne procedury oraz system kontroli jakości gwarantują utrzymanie stabilnych parametrów kruszywa. Jego jakość monitorowana jest na każdym etapie produkcji, a w trakcie pozyskiwania surowca prowadzony jest szczegółowy opis przez zespół geologów. Jakość gotowego wyrobu przygotowanego do wysyłki kontrolowana jest przez pracowników laboratorium.

 

Kopalnia Pilawa Górna

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym:

Kopalnia Góra Maćkowa

Kruszywa:

 • Piasek łamany 0/2 mm
 • Mieszanka drobna granulowana 0/5 mm
 • Grys frakcji 2/5 mm
 • Grys frakcji 5/8 mm
 • Grys frakcji 8/11 mm
 • Grys frakcji 11/16 mm
 • Grys frakcji 16/22 mm
 • Mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm
 • Mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/45mm
 • Mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/63mm
 • Niesort 0/31,5
 • Kruszywo grube 16/31,5 mm
 • Tłuczeń 31,5/63 mm

 • Piasek łamany 0-4 mm
 • Grys 4-8 mm
 • Grys 8-16 mm
 • Grys 16-35 mm
 • Kruszywo grube 80-120 mm
 • Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm
 • Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm
 • Mieszanka niesortowana 0-60 mm

Kopalnia Lipkowa Góra

 • Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm
 • Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm
 • Tłuczeń 31,5-63 mm
 • Mieszanka niesortowana 0-60 mm

Kruszywa stosowane w budownictwie kolejowym:

Kruszywa stosowane w budownictwie kubaturowym:

 • Tłuczeń 31,5/50 mm
 • Kliniec 4/31,5 mm

 • Kruszywa do betonu
 • Grys 2/8 mmgrys 8/16 mm
 • Grys 16/22 mm

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.