Mieszanki mineralno-asfaltowe

Walce

W naszej ofercie znajdują się następujące mieszanki mineralno-asfaltowe:

  • betony asfaltowe do warstw podbudowy, wiążących, wyrównawczych, ścieralnych
  • betony asfaltowe o wysokim module sztywności (WMS) mastyks grysowy SMA
  • mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnieniu – do cienkich warstw ( BBTM)

Możemy również, na życzenie klienta, opracować recepty dla wszystkich kategorii ruchu.

Mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych. Dzięki wdrożonym systemom Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnym z normą PN-EN 13108-21, które uprawniają nas do znakowania wyrobów symbolem CE, gwarantujemy wysoką jakość produktów.

 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.