Recepty

Recepty

Oferujemy gotowe recepty na:

  • beton cementowy zwykły (towarowy),
  • beton drogowy i mostowy
  • mieszanki mineralno-asfaltowe dla betonów asfaltowych (do podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej i SMA)
  • betony o wysokim module sztywności (AC WMS) opracowane między innymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Gotowe recepty: AC 16, 22 PAC 11, 16, 22 WAC 8, 11 SAC WMS 16 lub 22 P,WSMA 8, 11MA 11 beton zwykły towarowy – B10 do B25 oraz od C8/10 do C20/25beton drogowy i mostowy – B25 do B60 oraz od C20/25 do C50/60 i inne.

Dodatkowo, we współpracy z klientem, jesteśmy w stanie opracować dowolne recepty lub dokonać ich korekt według wskazanej specyfikacji.

 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.