Logistyka

Logistyka górnicza

Wykorzystujemy pełen potencjał wynikający z lokalizacji naszych aktywów. Do 2015 roku ogniskowały się one w województwie świętokrzyskim. Dzięki przejęciu kopalni Piława Górna (województwo dolnośląskie) jesteśmy w stanie szybko dotrzeć z naszymi kruszywami do wszystkich kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Nowy zakład znajduje się bezpośrednio przy linii kolejowej o znaczeniu ponadregionalnym oraz w sąsiedztwie międzynarodowej trasy E67.

Wspieramy naszych klientów w organizacji transportu kruszyw bezpośrednio do lokalizacji, w których są wykorzystywane. Za pośrednictwem naszych partnerów organizujemy transport drogowy oraz kolejowy.

Kruszywa produkowane przez kopalnię Piława Górna dostarczane są do odbiorców głównie drogą kolejową. Załadunek odbywa się przy wykorzystaniu w pełni zautomatyzowanej, zintegrowanej z zakładem stacjonarnym, bocznicy kolejowej, której zdolność załadunkowa wynosi 18 tys. t/dobę.

 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.