Usługi

Usługi

Obok zaopatrzenia w kruszywa, wynajmu oraz serwisu sprzętu, usług logistycznych i outsourcingu projektów górniczych, PGS świadczy usługi polegające na:

  • realizacji robót wiertniczo-strzałowych (w oparciu o posiadaną licencję)
  • kruszeniu i przesiewaniu surowców mineralnych oraz materiałów pochodzących z wyburzeń, rozbiórek oraz autostrad
  • kruszeniu i przesiewaniu surowców takich jak: żelbet, beton, cegła, asfaltobeton
  • kruszeniu odpadów pogórniczych (łupki węglowe i piaskowce oraz ich mieszaniny)
  • kruszeniu odpadów pohutniczych (różnego rodzaju żużli)
  • rozbijaniu nadgabarytów młotami hydraulicznymi
  • pracach ładowarkami oraz koparkami
  • robotach ziemnych oraz niwelacji terenów przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego
  • transporcie technologicznym
  • pracach badawczych w laboratorium

 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.