Kopalnia Góra Lipkowa

Kamieniołom „Lipkowa Góra” położony jest w okolicach wsi Gnieździska w gminie Łopuszno, powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.
W kopalni wapienia jurajskiego „Lipkowa Góra” produkujemy mieszanki do stabilizacji mechanicznej oraz tłuczeń. Kruszywa dowożone są transportem samochodowym do wyznaczonego przez klientów miejsca dostawy.

Wdrożyliśmy system Zakładowej Kontroli Produkcji, potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1023, Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC). Produkowane wyroby posiadają znakowanie CE potwierdzające spełnienie norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”.

Kamieniołom dysponuje zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonanie podstawowych badań produkowanych kruszyw, dzięki czemu odbiorcom zapewniamy najwyższą jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.