Kopalnia Maćkowa Góra

Kamieniołom wapienia jurajskiego „Góra Maćkowa” to nowocześnie zarządzana kopalnia, eksploatowana przez nas od roku 1993, a od roku 1997 jako nasza własność.

Produkujemy piaski, grysy oraz mieszanki do stabilizacji mechanicznej. Zamówiony produkt dowożony jest transportem samochodowym do wyznaczonego przez klientów miejsca dostawy.

Kopalnia „Góra Maćkowa” posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1023, Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC). Produkowane wyroby posiadają znakowanie CE potwierdzające spełnienie norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonanie badania produkowanych kruszyw, dzięki czemu zapewniamy jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu.

Produkcja kruszyw w przeważającej częsci jest prowadzona w oparciu o zakład stacjonay, jednak w przypadku większego zapotrzebowania, pozyskiwanie surowaca jest wspomagane przez wydajny i zaawansowany technologicznie zestaw mobilny.

Obecnie wydobycie sięga 250 000 ton rocznie.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.