Zakład Produkcji Kruszyw Romanowo

Zakład produkcyjny w Romanowie to kopalnia odkrywkowa marmuru i dolomitu znajdująca się na wschodnim grzbiecie wzniesienia Rychtarzowej Góry w Sudetach Wschodnich, w środkowo-północnej części małego masywu górskiego Krowiarki należącego do Masywu Śnieżnika na północno-wschodnich obrzeżach wsi Romanowo.

Kamieniołom „Romanowo” to zakład wydobywczy, eksploatujący marmur i dolomit metodą odkrywkową ze złoża soczewkowego. Kamieniołom jest największym na ziemi kłodzkiej kamieniołomem marmuru.

Produkcja wyrobów odbywa się na terenie Kopalni w Romanowie przy użyciu nowoczesnych mobilnych urzadzeń technologicznych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych pozwala na spełnienie najwyższych wymagań standardów jakościowych. PGS Sp. z o.o. systematycznie prowadzi badania nabywanego surowca. Dzięki temu materiał, który jest dostarczany do zakładu przeróbczego ma najwyższe parametry jakościowe i w pełni odpowiada wymaganiom naszych klientów.

W zakładzie produkowane są piaski, grysy, mieszanki oraz tłuczeń dolomitowy. Warto wspomnieć, że Zakład w Romanowie posiada również szeroką ofertę kruszyw dekoracyjnych, ogrodowych. Kruszywa dekoracyjne znajdują swoje zastosowanie w wielu miejscach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Dostawy kruszyw realizowane są transportem kolejowym i samochodowym.

Zakład Produkcji Kruszyw Romanowo posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1023, Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC). Produkowane wyroby posiadają znakowanie CE potwierdzające spełnienie norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”.

Zakład dysponuje zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonanie podstawowych badań produkowanych kruszyw, dzięki czemu firma zapewnia jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Copyrigt © 2019 r. Polskie Górnictwo Skalne.