Laboratorium

Laboratorium

Dysponujemy nowoczesnym laboratorium, które na bieżąco kontroluje zgodność z normami produkcyjnymi. Surowce są poddawane analizie zarówno na etapie wydobycia, po odstrzale, jak i bezpośrednio przed wysyłką. Dzięki temu do klienta trafia wyselekcjonowany towar o stabilnych parametrach, spełniający najwyższe standardy jakościowe. Planujemy dalszy rozwój usług świadczonych przez laboratorium.

Laboratorium posiada branżowe certyfikaty oraz działa w oparciu o zewnętrzne normy:

Certyfikaty:

  • Certyfikat nadawany przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1023, Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC),
  • Certyfikat Zgodności Instytutu Kolejnictwa na podsypkę kolejową 31,5/50 mm.

Normy dla kruszyw:

  • PN-EN 12620:2004 dla kruszyw do betonu,
  • PN-EN 13043:2004 dla kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
  • PN-EN 13242:2004 dla kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
  • PN-EN 13450:2004 dla kruszywa na podsypkę kolejową.

 

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.