Centrala Grupy

SIEDZIBA FIRMY:

PGS sp. z o.o
ul. Chałubińskiego 42
25-619 Kielce

Telefony:
tel.: +48 41 366 30 54
fax: +48 41 345 28 41

Mail:
sekretariat@pgs.com.pl

Dział Księgowości:
tel.: +48 728 377 512

Dział kadr:
tel.: + 48 666 842 741

SIEDZIBA KOPALNI:

Kopalnia „Góra Lipkowa”
Gnieździska
26-070 Łopuszno

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 6:00-14:00
Kopalnia nieczynna w sobotę.

Kierownik Kopalni:
+48 604 930 404
Telefony:
tel.: +48 535 928 800

Kopalnia Piława Górna
ul. Sienkiewicza 96
58-240 Piława Górna
tel.: +48 74 837 15 52
fax: +48 74 837 19 31

Mail:
kopalnia@kompaniagornicza.pl

Nawiązanie kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celach handlowych i marketingowych. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa PGS,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – szymon.nykiel@kompaniagornicza.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Grupa PGS ( Kompania Górnicza Sp. z o.o. , PGS Sp. z o.o. , Kopa Sp. z o.o. , PGS „Minerał” Artur Widłak )
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) max przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.